سه تار اریانا کاسه گردو

950,000 تومان
کاسه ازجنس چوب گردو 13 ترک - دسته ازجنس گردوی مرغوب گوشی ازجنس ابنوس - کاسه بزرگ - باصدای عالی ورسا ساخت استادصفری (تهران)

سه تار سروستان دو مهر

2,200,000 تومان
کیفیت عالی صفحه از چوب توت کمنه - جنس کاسه توت - جنس دسته گردو تزیین شده با چوب رزوود - جنس پرده مصنوعی - جنس خرک فوفل سیم المانی

سه تار شیدا دورنگ

580,000 تومان
جنس کاسه گردو و توت - جنس پرده مصنوعی - جنس دسته گردو - جنس خرک معمولی

سه تار شیدا کاسه تیره (توت)

500,000 تومان
جنس کاسه چوب توت جنس دسته چوب گردو - جنس پرده مصنوعی

سه تار شیدا کاسه گردو

500,000 تومان
جنس کاسه گردو - جنس دسته گردو - جنس پرده مصنوعی - جنس خرک معمولی

سه تار کندری ساده

465,000 تومان
ساز سه تار از سازهای زهی زخمه ای می باشد که از دیرباز در ایران و مناطق فلات ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ویژگی های یک سه تار خوب می توان به صفحه پر تراکم دسته و جنس پرده و سیم و همچنین خرک با کیفیت اشاره کرد . جنس کاسه چوب توت - جنس دسته گردو - جنس پرده مصنوعی- جنس سیم المانی - جنس خرک معمولی

سه تار کندری ویژه

490,000 تومان
جنس کاسه چوب توت بارگه های چوب گردو وسفید جنس دسته چوب گردو - جنس پرده مصنوعی - جنس سیم المانی- جنس خرک معمولی

سه تار مجیدی دو مهر

2,850,000 تومان
جنس کاسه توت - جنس دسته گردو - جنس پرده مصنوعی - جنس خرک معمولی - سیم المانی صفحه حرفه ای - کاسه 12 ترک با صدای بسیارعالی

سه تار مجیدی دو مهر

3,100,000 تومان
کاسه یه تکه از چوب توت , دسته از چوب گردو مرغوب , باصدای بسیار زیبا و دلنشین , مناسب جهت نوازندگی حرفه ای