سنتور اریانا دو مهر

1,800,000 تومان
سنتور از ساز های زهی ارشه ای و از قدیمی ترین سازهای ایرانی می باشد جنس و کیفیت چوب و هم چنین الگوی ساخت از فاکتور های یک سنتور خوب می باشد. سنتور اریانا تولید شده از چوب گردو ی درجه یک وسیم المانی با گوشی های ابکاری شده تراش خورده که به همراه یک عدد هارد کیس , مضراب و اچار کوک ارایه می شود.

سنتور اریانا سه مهر

2,200,000 تومان
سنتور از ساز های زهی ارشه ای و از قدیمی ترین سازهای ایرانی می باشد جنس و کیفیت چوب و هم چنین الگوی ساخت از فاکتور های یک سنتور خوب می باشد. سنتور اریانا تولید شده از چوب گردو ی درجه یک وسیم المانی با گوشی های ابکاری شده تراش خورده که به همراه یک عدد هارد کیس , مضراب و اچار کوک ارایه می شود.

سنتور پرنیان چوب افرا

600,000 تومان
سنتور از ساز های زهی ارشه ای و از قدیمی ترین سازهای ایرانی می باشد جنس و کیفیت چوب و هم چنین الگوی ساخت از فاکتور های یک سنتور خوب می باشد. سنتور اریانا تولید شده از چوب گردو ی درجه یک وسیم المانی با گوشی های ابکاری شده تراش خورده که به همراه یک عدد هارد کیس , مضراب و اچار کوک ارایه می شود.

سنتور پرنیان چوب گردو

1,100,000 تومان
چوب گردو با جعبه وسایل سنتور از ساز های زهی ارشه ای و از قدیمی ترین سازهای ایرانی می باشد جنس و کیفیت چوب و هم چنین الگوی ساخت از فاکتور های یک سنتور خوب می باشد. سنتور اریانا تولید شده از چوب گردو ی درجه یک وسیم المانی با گوشی های ابکاری شده تراش خورده که به همراه یک عدد هارد کیس , مضراب و اچار کوک ارایه می شود.

سنتور سلیمان

4,400,000 تومان
✓. نوع ساز : سنتور نه خرک سل کوک ✓. چوب کلاف : گردو ✓. صفحه بالایی : گردو ✓. صفحه زیر : گردو ✓. سیم قرمز : بدرا ( bedra) آلمان ✓. سیم سفید : کره ✓. گوشی : فلز آبکاری شده ✓. جنس خرک : گردو ✓. جنس شیطانک : گردو ✓. به همراه هارد‌کیس و مضراب