تمبک 3 مهر sh (اصفهان شیرانی چوب گردو)

6,750,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• سه سال ضمانت چوب و یک سال ضمانت پوست ✓• قابلیت تعویض سازهای استفاده شده

تمبک 3 مهر sh (اصفهان شیرانی چوب نارون)

6,750,000 تومان
تمبک(تنبک، دمبک، دندونک و ضَرب) یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌شکل

تمبک 4 مهر اصفهان شیرانی

9,500,000 تومان
چوب گردو , چوب توت , چوب زبان گنجشک ,چوب نارون . کاملا بی نقص - خوش ساخت و خوش صدا مناسب برای اجرای حرفه ای و ضبط در استودیو

تمبک اصفهان شیرانی بزرگ سایز(25/5-29) 1مهر

3,700,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• تنبک یک تکه از جنس چوب سپیدار ، کاج ، گردو ، زبان گنجشک ✓• ارائه ساز به قیمت کارگاه

تمبک اصفهان شیرانی بزرگ سایز(26-29) 3مهر

6,750,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• ساز با چوب یک تکه سه مهر SH اصفهان شیرانی

تمبک اصفهان شیرانی بزرگ سایز(26-29) 4مهر

9,500,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• ساز حرفه‌ای ✓• ساز چهار مهر اصفهان شیرانی

تمبک اصفهان شیرانی بزرگ سایز(26-29)2مهر چوب کاج ,سپیدار

4,250,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• ساز دو مهر ER اصفهان شیرانی ✓• تهیه شده از چوب کاج و سپیدار

تمبک اصفهان شیرانی بزرگ سایز(26-29)2مهر چوب گردو,چنار

5,000,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• ساز دو مهر ER با چوب گردو ، زبان گنجشک ، چنار ، توت ، نارون ✓• چوب کاملا یک تکه ✓• دو سال ضمانت چوب و یک سال ضمانت پوست

تمبک اصفهان شیرانی کوچک سایز(20-23/4)

2,200,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده ✓• یک سال ضمانت چوب و پوست ✓• چوب گردو ، زبان گنجشک ، کاج ، سپیدار و چنار

تمبک اصفهان شیرانی کوچک سایز(23/4-20)

2,200,000 تومان
✓• ارائه ساز به شرط تایید استاد ✓• یک سال ضمانت چوب و پوست ✓• امکان تعویض سازهای خریداری شده