در حال نمایش 6 نتیجه

قیچک کشاورز

5,500,000 تومان
چوب توت , باپوست تودلی - بی نقص به همراه ارشه

کمانچه خالقی دو مهر

1,150,000 تومان
جنس کاسه چوب توت - جنس دسته چوب گردو - جنس پوست تو دلی - به همراه کاور و ارشه

ویلن TF 132

تومان
کاسه چوب توت , پوست تودلی - دسته گردو بااستخوان طبیعی - پرده طبیعی خرک و سیم گیر شاخ جنس گوشی ابنوس - جنس زیر چانه ای ابنوس - جنس گریف ابنوس - به همراه ارشه 8 پر و هارد کیس و کولیفن

ویلن TF142

11,250,000 تومان
کاسه چوب توت , پوست تودلی - دسته گردو بااستخوان طبیعی - پرده طبیعی خرک و سیم گیر شاخ جنس گوشی ابنوس - جنس زیر چانه ای ابنوس - جنس گریف ابنوس - به همراه ارشه 8 پر و هارد کیس و کولیفن